Bliv medlem!

Vi vil være glade for at kunne tilbyde dig eller jer velkommen  som  medlem
Vi planlægger forskellige arrangementer i årets løb såsom foredrag om vedkommende emner og ture med besøg på historiske steder af almen interesse.
Desuden er der et vist samarbejde med andre foreninger i samfundet.

Herudover har foreningen udgivet lokalhistoriske bøger fx ”Arnes Bøger” (23 i alt), ”Efterretninger om Rønninge og Rolfsted Sogne” samt ”Mesters Optegnelser”.

Der er valg til bestyrelsen i april måned hvert år, idet der vælges 2 i lige år og 3 i ulige år. Ved denne lejlighed indkaldes en foredragsholder, eller der vises film/billeder. Foreningen betaler denne aften kaffen. Der er  således en mulighed for at engagere sig i det lokalområde man bor i.

Kontingentet er p.t. 40 kr. for enkeltpersoner og 80 kr. for en hel husstand om året.

Skriv til rolfstedarkivet@yahoo.dk eller kontakt os direkte, se hvordan på siden "Om os"